Naruto Shippuden, Vol.1 , Chapter 1 : Uzumaki Naruto