Naruto Shippuden, Vol.1 , Chapter 4 : Hatake Kakashi