Naruto Shippuden, Vol.1 , Chapter 7 : Kakashi’s Conclusion