Naruto Shippuden, Vol.32 , Chapter 286 : Naruto, Sasuke, Sai